Arolwg Cyflym Am Ddim
Mae arnom eisiau ichi fod yn hyderus yn eich penderfyniad i ddod yn rhan o gymuned y diwydiant teithio domestig a rhyngwladol. Mae’r arolwg hwn yn anelu at fusnesau nad ydynt efallai wedi ystyried gweithio gyda’r diwydiant teithio o’r blaen ac sy’n ansicr o’u haddasrwydd i wneud hynny.

Mae’r atebion a roddwch wedi eu llunio i’ch helpu i allu:

Asesu’n gyflym sut mae’ch busnes yn marchnata twristiaeth
Cael gwell syniad o’r hyn mae’n ei olygu
Cael canlyniadau ar unwaith o’r asesiad a’r camau nesaf
CYCHWYNNWCH EICH TAITH NAWR

Cofrestrwch eich manylion i ddechrau

Prawf Rhad ac Am Ddim

Step 1 of 5

Scroll to Top